سنگ کلیه: سنگ کلیه چگونه ایجاد می شود؟ عوامل خطر آن و موارد دیگر

دکتر تیرتانکار مهانتی، مشاور نفرولوژیست، بیمارستان مانیپال، غازی آباد می گوید: «در کشوری مانند هند، خطر ابتلا به سنگ کلیه به دلیل سبک زندگی، ژنتیک و شرایط آب و هوایی بسیار زیاد است. CA اگزالات، CA فسفات، اسید اوریک و استروویت (سنگ عفونت) 4 سنگ رایج هستند. وقتی در مورد شرایط سبک زندگی صحبت می کنیم، بیشتر مردم تمایل دارند حتی زمانی که دائماً در معرض محیط های شدید قرار می گیرند آب کمتری بنوشند.