سودان: کارمند آژانس مهاجرت سازمان ملل در سودان کشته شد

سودان: کارمند آژانس مهاجرت سازمان ملل در سودان کشته شد

ژنو: آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد اعلام کرد که یکی از کارکنان این سازمان در درگیری روز جمعه در جنوب سودان زمانی که خودروی وی در تیراندازی بین گروه های رقیب گرفتار شد، کشته شد.
“با قلبی سنگین است که مرگ یک فداکار را تایید می کنم IOM سودان یکی از کارکنان صبح امروز بعد از وسیله نقلیه ای که با خانواده اش در جنوب آن سفر می کرد العبید در آتش متقابل بین دو طرف متخاصم گرفتار شد.” آنتونیو ویتورینو، رئیس سازمان ملل سازمان بین المللی مهاجرت، در بیانیه ای گفته شده است.