شورای قانون اساسی: شورای قانون اساسی فرانسه سن بالاتر بازنشستگی را تصویب کرد

پاریس: فرانسه شورای قانون اساسی روز جمعه یک طرح غیرمحبوب برای افزایش سن بازنشستگی به 64 سال تصویب شد تا رئیس جمهور امانوئل پیروز شود. مکرون پس از سه ماه تظاهرات گسترده بر سر قوانینی که به رهبری وی آسیب رسانده است.
این اقدام احتمالاً باعث خشم اتحادیه‌ها و دیگر مخالفان طرح بازنشستگی، از جمله معترضانی که عصر روز جمعه در نقاطی در اطراف فرانسه جمع شده‌اند، در نتیجه این تصمیم به وجود آمده است.
این شورا برخی اقدامات دیگر در لایحه بازنشستگی را رد کرد، اما سن بالاتر در طرح مکرون و هدف خشم معترضان بود.
مکرون می تواند این لایحه را ظرف 15 روز تصویب کند.