شیر فشارشکن چدنی

مشخصات شیر فشارشکن عملکرد مستقیم شامل وزن ناچیز و ساختمان معمولی است. یک عدد از بزرگترین و شایع ترین مشکلات در اطفای حریق خصوصا در ساختمان های بلند و یکسری طبقه ، افت فشار در سیستم هوزریل و لوله کشی است . این قطعات طبق معمول نزدیک کنتور آب ساختمان ها بعد از آن از انشعاب از لوله با آب شهر نصب شده تا فشارهای مضاعف و تغییرات آب شهر را کمتر دهند. حالا درصورتیکه فشار خروجی افزایش و یا این که کاهش یابد پایلوت فشار خروجی را اثبات نگه می داراست . به جهت افزایش فشار خروجی فنر را به صورت ساعت گرد و به جهت کمتر فشار خروجی فنر را بهصورت پاد ساعت گرد بپیچانید. این قطعه به شکل اتومات فشار فراوان را به فشار ناچیز و اثبات خروجی تبدیل کرده و در صورتی که در کانال سپس از شیر فشار شکن مصرف آب وجود نداشته باشد برای خودداری از انباشته شدن آن را به طور اتوماتیک قطع می کند. نیرویی که ناشی از فشار آب بوده رغبت بستن مسیر جریان را داشته و نیروی مخالف از فنر گرفته شده و تمایل به گشوده نمودن مسیر جریان را دارااست هر دو نیرو در راستای رغبت خنثی کردن هم دیگر نمی باشند و به علت خواص واکنشی متغیر فنر که متناسب اصلی تغییرات محل ورود طراحی شده فشار خروجی به رخ استوار می باشد. این شیرها یک پیچ مخصوصی جهت تنظیم فشار هستند که به وسیله آن فشار خروجی شیر تهیه میشود روش کارایی شیر فشار شکن بر پایه کنش و واکنش دو نیروی متضاد مجاور یکدیگر می باشند. جهت راحتی در تعمیر دو عدد شیر قطع و وصلی در دو طرف آن کارگزاشتن نمایید. این نوع از شیرهای فشار شکن در مواقعی که در دست گرفتن ظریف فشار و یا این که مقدار گذر بخار مضاعف ، آیتم نیاز هست ، به کار گیری می‌شوند . می قدرت به راحتی مهم داشتن مقدار گذر سیال عبوری و همچنین فشار محل ورود و خروجی شیر به وسیله جدول های موجود انتخاب، و دسته شیرها گزینش شود. اضطراری به ذکر میباشد مانومتر یا این که به عبارتی فشار سنج هیدرولیک وسیلهای مکمل به جهت تهیه و تنظیم فشار می باشد که فشار سیال عبوری از آن را اندک می نماید و به جهت اثبات نگه داشتن فشار در خروجی شیر به کار گیری می شود و در عاقبت فشار خروجی سیال از فشار ورودی آن کاهش می باشد. به این معنی که اگر مصرف کم یا این که شود فشارشکن میزان فشاری اثبات را در هر حالا تحویل میدهد. همینطور میتوانید مخزن را به طور کامل باز کرده و زباله های باطن آن را هم خالی کنید.برای بالا بردن روند تسفیه، هر یکسری وقت یکبار فیلتر موجود در این مخزن را گشوده کرده و شستشو فشار شکن روغن هیدرولیک دهید. چنانچه شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در گزینه فشار شکن پمپ هیدرولیک لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.