شیو سنا از رئیس جمهور فرانسه ، ماکرون ، به دلیل مشاجره کارتون حمایت می کند

بمبئی: شیو سنا در روز سه شنبه گفت: کسانی که در این عمل وحشیانه گلوی شکاف دار به نام دین در فرانسه دشمنان بشریت و از این رو ، امانوئل ، رئیس جمهور فرانسه هستند ماکرون باید در برابر آن حمایت شود
سرمقاله در سخنگوی شیون سنا “Saamana” گفت احزاب سیاسی و جامعه مسلمان در هند دلیلی برای درگیر شدن در “امور داخلی” فرانسه ندارند.
این اظهارات در پی اختلاف در فرانسه در مورد کاریکاتوری از پیامبر اسلام صورت گرفت.
سرمقاله گفت حضرت محمد نمادی از “صلح و صبر” است.
در این بیانیه آمده است ، کسانی که ادعا می کنند پیروان او هستند ، ایدئولوژی را می کشند و در مقابل کل اسلام علامت سوال مطرح می کنند.