ضعف والدین شما ، بر اساس علامت زودیاک شما

وقتی صحبت از فرزندپروری می شود ، طبیعی است که کمی فشار بیاورید و در مقابل شرایط استرس زا تسلیم شوید. فارغ از این که مهارت در تربیت فرزند خود را فرا گرفته اید یا در حیطه فرزندپروری شکوفا شده اید ، هرگز نمی توانید از اشتباهات کوچکی که مرتکب می شوید ، در حالی که می خواهید نسخه کامل خود باشید ، فرار کنید. اگرچه اشکال ندارد اشکال داشته باشد ، حتی وقتی این مسئله به فرزند شما مربوط می شود ، اما یادگیری در مورد نقاط ضعف شما و تأیید آنها به خودی خود فرآیند والدین است. گفته می شود ، اگر هنوز به عنوان پدر و مادر آن قسمت از خود را رمزگشایی نمی كنید ، در اینجا علائم ضعف والدین شما وجود دارد.