طراحی نمای ساختمان مسکونی، مجتمع و .. – طراحی نما

گفت: براساس آنچه در سندها فرادست از گزاره طرح های جامع و تفصیلی و برنامههای پنج ساله گسترش شهر تهران به خواسته ساماندهی سیما و منظر شهری آمده است، این مهم بایستی از طریق تشکیل کمیتههای چک کردن و راهبری اهمیت عنوان کمیتههای نمای بخش ها ۲۲ گانه عملیاتی شود و از آنجایی که کار کمیتههای نما، برای قضاوت خوب تر نماهای ساختمانی در پروسه صادر شدن پروانه و دوری از اعمال سلیقه در بررسی و تحلیل طراحی نما، به اوراق پشتیبان نیاز دارند، مصوبات، ضوابط و مقررات فرادست و دستورالعمل هایی به جهت آن ها معین شده و به ثبت رسیده است. وی تصریح کرد: در سال ۹۹ پس ازگذشت ۷ سال از شروع عمل کمیتههای نمای بخش ها و نیاز مبرم برای به روزرسانی ضوابط ملاک عمل در همین کمیتهها، ضوابط تهیه و تنظیم شده آیتم بازنگری قرار گرفت و پس از تصویب کمیسیون ماده پنج شهر تهران و تایید کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، پایانی ویرایش «ضوابط عام نماسازی به یار توصیههای عام نما» جهت به کارگیری همگی کنشگران در همین زمینه ابلاغ شد. جهانبخش حیاتی اشاره به اینکه در لایحه تصحیح نمای ساختمانهای پایتخت، در گزینه رنگ ساختمانها هم محدودیتهایی اعمال شده میباشد به «دنیای اقتصاد» گفت: براساس ضوابط نو نماسازی در شکل ثبت در شورای شهر تهران، تولید کننده فقط مجاز به استفاده از حداکثر سهرنگ مهم انحصار یک رنگ غالب در نمای ساختمان میشود. روحیه افراد در این محلات را بلا برده و فضا را شاد می نماید. به کارگیری از سیمان در نماهای رومی منجر شده که همین مصالح نسبت به مصالح دیگری که برای همین نما به عمل برده می شود، مقرون به نمای ساختمان لاکچری صرفه تر باشد. همینطور علاوه بر نمای بیرونیِ پیکره دارای ساختمان، همین سبک را بر بر روی تمامی دیوارهای بیرونی و داخل حیاط نیز اجرا می کنند تا اجرای نمای رومی بر پیکره و سایر اجزای ساختمان به صدق انجام شود. وی، مصوبه سال ۸۷ شورایعالی شهرسازی و معماری جمهوری اسلامی ایران در خصوص «ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری»، مباحث مقررات ملی ساختمان بالاخص مبحث ۴، نشریه ۷۱۴ سازمان برنامه و دارایی مرز و بوم پیرامون طراحی و الزامات عملکردی و اجرایی نماهای ساختمانی را به عنوان مصوبات، ضوابط و مقررات فرادست کمیته های نما اعلام کرد. گفت: انجام تکالیف مندرج در برنامه راهبردی طراحی و مدیریت منظر شهری تهران، تهیه و تنظیم طرحهای سوق‌دهی سیما و منظر شهری محورها و میادین مهم دارای شهر تهران، آنالیز و راهبری در راستای افزایش میزان مرغوب بودن نماهای ساختمانی در شهر تهران از طریق اتخاذ سیاستها، راهبردهای کلان، تنظیم سندها جهت دهی و در دست گرفتن و کمیتههای تخصصی از برنامه های ما به جهت جهت دهی سیما و منظر شهر است که در این خصوص هم از شهروندان عزیز، به ویژه هنرمندان و متخصصین این زمینه دعوت می نماییم تا نظرات خویش را در مسیر ارتقاء میزان مرغوب بودن سیما و منظر شهر به شهرداری تهران ارائه دهند. تعیین نمودن نمای بیرونی ساختمان اهمیت میباشد و طراحان دکوراسیون در طی سال ها عملکرد کرده اند تا با دانش و مهارتی که دارا‌هستند بهترین و زیباترین طراحی ها را در نمای ساختمان به کار ببرید. در صورتی که شما هر مدل سوالی در رابطه کلیدی چه جایی و طرز استفاده از نمای داخلی ساختمان صد متری دارید، می توانید اصلی ما در برگه وب تماس بگیرید.