علائم زودیاک: نابخشودنی و سرد: سمت تاریک برج جدی

اگر شما آنها را آزار داده باشید شما را نمی بخشند. حتی اگر تظاهر کنند، حالشان خوب است، یادت باشد که در ته دل، تا آخر عمر تو را نخواهند بخشید. و اگر فکر می کنید می توانید دوباره به خود قبلی خود بازگردید، آن را فراموش کنید. رابطه هرگز دوباره مثل قبل نخواهد شد.

در واقع، آنها تمایل دارند این خشم را برای مدت طولانی در اعماق خود نگه دارند، بگذارند درون خود بجوشد و اجازه دهند آن احساسات به یکباره منفجر شوند، سمی تر، شدیدتر. به هر حال، آنها توسط سیاره ای اداره می شوند که شما را از مجازات دریغ نمی کند.

همچنین بخوانید: خودشیفته و کنجکاو: سمت تاریک قوس

همچنین بخوانید: وسواسی و کینه جو: سمت تاریک عقرب