علائم زودیاک ناسازگار که اغلب به سمت یکدیگر کشیده می شوند

قوس کاملا آرام ، بی دغدغه ، خونگرم و صریح است در حالی که برج جدی برجسته ، محافظه کار ، مرعوب و ضعیف است. این تفاوت در شخصیت آنها چیزی است که باعث ایجاد تنش جنسی بین این دو علامت می شود. آنها را تحریک می کند تا یکدیگر را کشف کنند. اما ، به محض شناخت کافی از یکدیگر ، علایق و روابط آنها بسیار کسل کننده می شود.