علائم زودیاک که در روابط طولانی مدت عالی هستند

عقرب یک علامت ثابت است ، به این معنی که هنگامی که به کسی متعهد شدند ، تمایل دارند که آن را از طریق تمام پستی و بلندی ها حفظ کنند. آنها ممکن است به طور فعال بدنبال روابط طولانی مدت نباشند اما وقتی کسی را پیدا کنند که بتوانند به او اعتماد کنند ، متعهد می شوند آنها معمولاً نیاز به امنیت عاطفی دارند و شریکی را می خواهند که بتوانند افکار عمیق و همچنین احساساتشان را با او در میان بگذارند.