علل سرطان: خطر ابتلا به سرطان: پزشکان می گویند که این عوامل خطر کمتر برآورد شده سرطان هستند.

طبق یک مطالعه Lancet، مصرف غذاهای فرآوری شده در مقادیر عمده نیازهای تغذیه ای بدن را کاهش می دهد. همچنین بدن را در معرض چندین افزودنی مضر که از نظر شیمیایی مملو از آن هستند، می کند.

مصرف غذاهای فرآوری شده خطر ابتلا به سرطان سینه، سرطان روده بزرگ و لوسمی لنفوسیتی مزمن را افزایش می دهد.

جایگزینی 10 درصد از غذاهای فرآوری شده (و برای برخی سرطان ها غذاهای فوق فرآوری شده) با مقدار مساوی از غذاهای کم فرآوری شده با کاهش خطر ابتلا به سرطان کلی، سرطان های سر و گردن، کارسینوم سلول سنگفرشی مری، سرطان روده بزرگ، سرطان رکتوم همراه بود. یک مطالعه Lancet نشان داد که سرطان کبد و سرطان پستان یائسه.