عملکرد پیستون خودرو

در یک موتور ، هدف آن انتقال نیرو از توسعه و گسترش گاز در سیلندر به میل لنگ از طرز میله پیستون ویا میله اتصال است. بعد از آن همین نیرو از طریق میله اتصال و بر بر روی میل لنگ به سمت تحت عمل می کند. انژکتور همین حفره خنک کننده «A» را حساس روغن از نحوه کانال عرضه روغن «B» تأمین می کند. طبق معمول پیستون ها از طرز پاشش روغن به وسیله یك جت روغن و یا این که پاشش از طرز عکس العمل ته شاتون حساس تراز روغن خنك كاري مي شوند. این حوزه‌ می باشد که بیشتر توسعه و گسترش می یابد و بنابراین از نصیب زیر پیستون یک مخروط به باطن تولید می شود تا مسافت بیشتری در بین همین تاج و رینگ پیستون در اطراف تراز بالا پیوستن ب عربی تولید شود. دارای توجه به هدف ، سطح شارژ و شرایط عمل موتورها می تواند شکل و نسبت ها تغییر یابد. در شکل ذیل ، شیارهای سوپاپ تولید شده در یک پیستون صاف و یکدست را می بینید. اگر شاتون استحکام نداشته باشد پس از مدتی تغییر‌و تحول رخ می‌دهد که جراحت زننده است. از آنجایی که این قطعه اهمیت روغن در ارتباط است، روغن موتور و روغن نامرغوب هم سبب خرابی زودهنگام آن خواهد شد. از این رو نقص در کارایی آن حتماً به موتور اتومبیل زخم میرساند. از این رو وظیفه خاصی در موتور خودرو برای این قطعه تعریف و تمجید شده است. از همین رو بایستی در خرید حلقه پیستون جنیون به جهت هر خودرو اعتنا کرد. تعداد رینگهای در هر پیستون از سه تا هفت عدد متغیر می باشد که بسته به نوع موتور و دانسیته مورد حیث مخلوط هوا و سوخت در آن تعیین میشود. به جهت نگهداری همین مسافت ، پیستون بایستی دقیقاً ماشین کاری شود و آلیاژی که از آن ساخته شده میباشد دقیقاً مشخص می شود تا انبساط حرارتی را در لحاظ بگیرد. بطورکلی وارد نمودن فشار بیش از حد به موتور سبب میگردد تا قطعاتی نظیر، حلقه و پیستون و بوش اتومبیل خراب شوند. همین رینگها که شیاردار یا این که سوراخدار طراحی میشوند، از نشر روغن بر روی دیواره سیلندر و مصرف بیش از حد و غیرضروری آن دوری میکنند. به همین برهان هست که در این وسیله از پیستون لاغر و شاتون بلندتری از موتور مسابقهای طراحی می نمایند . پیستون های آلومینیومی به استدلال ضریب انبساط بالا به شکلهای مختلف طراحی میشوند. به دلیل شتاب بالا و مسافت نزدیکی که نسبت به دیگر اجزا همسایه خویش دارا هستند بایستی دائما روغنکاری شوند و در کنار آن در حرارت ایدهآل کار کنند. خراب شدن قطعات موتوری هیوندای سانتافه ، توسان، اشکال خودروهای کیا و اتومبیلهای داخلی، از مشکلاتی است که کل خودروها در اکنون دست و پنجه نرم کردن مهم آن هستند. دکان لوازم یدکی جنیون پارت یک عدد از نمایندگیهای فروش اسباب و اثاث یدکی هیوندا و کیا در تهران است. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد پیستون دو تکه بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.