غذا خوردن در رستوران در مقابل خرید در فروشگاه: خطرناک تر چیست؟

یک سال پیش ، ما هرگز قبل از برنامه ریزی شام با دوستان و خانواده خیلی فکر نکردیم ، اما همه گیری همه چیز را تغییر داد. مردم تا حدی می ترسند که حتی قبل از رفتن به خرید مواد غذایی نیز دوبار فکر می کنند. اما حقیقت این است که زندگی در همه گیر همه گیر بوده است و همه ما می خواهیم کمی نفس بکشیم. وقتی می بینید افرادی در اطراف شما در حال مسافرت و خرید هستند ، جای تعجب است که آیا شما هم می توانید بدون به خطر انداختن زندگی خود این کار را انجام دهید شام آخر شب در رستوران یا خرید با دوستان ، درست مثل زمان های قدیم قطعاً تفاوت زیادی ایجاد می کند. قبل از برنامه ریزی مطمئناً می خواهید عوامل خطر را ارزیابی کنید. ناهار خوری در مقابل خرید – انجام این کار در کدام زمان مطمئن تر است؟