فشار خون در شب در برابر خواندن روز: چه چیزی مهمتر است و چرا؟

طبق یک مطالعه جدید ، افزایش فشار خون در شب ، که به آن فشار خون شبانه نیز گفته می شود ، می تواند منجر به نارسایی قلبی و سایر اشکال بیماری های قلبی عروقی شود. این بحث گسترده ای را در مورد اینکه چرا میزان فشار خون در شب می تواند مهمتر از قرائت روزانه همان باشد ، باز کرده است.

بسیاری از ما معتقدیم که بدن ما در هنگام خواب به کمال آرامش می رسد ، با این حال ، این یک واقعیت است که افراد حتی در خواب می توانند در فشار خون خود دچار جهش شوند. فشار خون شبانه ، همانطور که در بین مردم مشهور است ، همچنین می تواند در افرادی اتفاق بیفتد که فشار خون را در طول روز به طور طبیعی خوانده اند ، که درک تفاوت این دو از اهمیت بیشتری برخوردار است.