فلزات مضر که برای پخت غذا باید از آنها اجتناب کنید

ظروف اهن دستی بهترین فلز ممکن را برای پخت و پز دارند. با استفاده از ظروف آهنی به راحتی می توانید هر نوع پخت و پز را انجام دهید ، زیرا اثرات مضر آنها صفر است. آهن به طور یکنواخت گرم می شود و به پخت سریع غذا کمک می کند. با گرم شدن نیز آهن آزاد می شود که توسط غذا جذب شده و برای بدن ما مفید است.

شما می توانید با قرار دادن 1-2 ظروف قدیمی در آشپزخانه خود به ظروف آهنی بروید. اما ممکن است آهن طعم کاری شما را تحت تأثیر قرار دهد ، بنابراین به دنبال چدن فصلی بروید.