فهرست نهایی جایزه زنان داستان 2023 اعلام شد

جایزه زنان برای داستان یک جایزه سالانه است که به بهترین رمان نوشته شده توسط یک زن و منتشر شده در بریتانیا در سال گذشته اهدا می شود. از فهرست بلند 16 کتاب، فهرست کوتاه شش کتاب توسط هیئت داوران برای جایزه در 26 آوریل 2023 اعلام شد. داوران جایزه امسال عبارتند از: لوسی مینچین- رئیس داوران؛ راشل جویس رمان نویس؛ بلا مکی روزنامه نگار و نویسنده؛ نویسنده Irenosen Okojie; و تولیپ صدیق نماینده حزب کارگر.

فهرست کوتاه شش کتاب جایزه زنان داستان امسال شامل سه رمان از نویسندگان نخستین و دو رمان از برندگان گذشته است. برنده در 14 ژوئن 2023 اعلام می شود و جایزه 30000 پوندی به او تعلق می گیرد. فهرست نهایی کامل را اینجا بررسی کنید:

عکس: جایزه زنان داستان/ اینستاگرام