قیمت دریچه خطی – شرکت صنعتی رحمتی

ویژگی که این نوع دریچه ها را در این زمینه متفاوتی ساخته است تفاوت قابل توجه ساختار و ظواهر زیبای آن اهمیت دیگر انواع دریچه خطی است. در واقع می توان گفت به کار گیری از همین دریچه ها بعنوان یک گزینه دکوراتیو در طراحیهای مدرن ساختمانی، به شکلی ویژه آیتم توجه قرار گرفته است. این دریچه ها هوا را به شکل مستقیم و خطی ساماندهی می کند و همینطور به علت اثبات بودن پره های باطن دریچه قابلیت و امکان تغییر تحول جهت وزش باد از درون روزنه ها به سمت خارج وجود ندارد. از امکانات دیگر به کار گیری از دمپر در همین روزنه ها جهت کنترل هوادهی به جهت استفاده از دستگاه هواساز است. دریچه سی درجه هوا را حیاتی زاویه 30 مرتبه به داخل محفظه پرتاب می کند و برای سیستم هایی مثل داکت اسپلیت، رشته کویل و سیستم های هواساز مرکزی بسیار مطلوب است. طراحیِ هندسیِ این روزنه (دریچه خطی اسلوت) حساس معماریِ شیک و مدرنِ امروزی، هارمونی داشته و علاوه بر آیتمِ هوارسانی ، می اقتدار به مهمترین ویژگیِ آن که به عبارتی زیباییِ مخصوص بفردِ آن هست اشاره نمود. روزنه خطی اسلوت هم به جهت سیستمِ هوای رفت می تواند به فعالیت برده شود و هم به جهت سیستم هوای برگشت، که طراحیِ آن نیز به مدل ای هست که هوای مطبوع را بصورت همگن در محفظه پخش می کند. روزنه هوای رفت چهار گوش سقفی اسلوت که از آن حیاتی اسم های دریچه خطی اسلوت ، روزنه خطی اسلات و دریچه لاینیر یاد می شود یک عدد از دوستداشتنی ترین روزنه های توزیع هوا در اماکن تجاری ، اداری و مرکز ها خرید کردن محسوب می شود.دریچه های اسلات قابلیت و امکان نصب بر بر روی دیوار و سقف را دریچه خطی رشته کویل دارند. حداکثر ارتفاع جهت هوادهی تا 5 متر و محل کارگزاری در باطن دیوار و حساس پیشانی سقف کاذب و سقف ها می باشد. روزنه خطی از پروفیل آلومینیوم ساخته می شود تا اقتدار تحمل فشار در طول 4 متر را مهیا کند.پره ها و کادر دریچه از پروفیل جايگاه یک آلومینیومی تشکیل می شود. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه دریچه های خطی اسلوت بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.