لباس مهمان عروسی الهام گرفته شده از آلیا بات شیک پوش

آلیا بات یکی از افراد مشهور بالیوود است که منتظر می مانیم برای حضور در یک صحنه حضور پیدا کند. عمدتا به این دلیل که ما همیشه به دنبال آنچه او از سر تا پا پوشیده است هستیم. چه برای یک ورزش سریع و چه برای یک جایزه ، ما کاملا سبک او را حفاری می کنیم. سبک های بسیاری وجود دارد که آلیا را با چنین سهولت انتخاب می کند ، یکی از آنها سبک مهمان عروسی است. ما دیده ایم که خوراک اینستاگرام او توسط لباس های مهمان عروسی خیره کننده اش مورد لطف قرار گرفته و نیازی به گفتن نیست ، ما همه آنها را می پرستیم! در اینجا تمام زمانهایی را که آلیا برای یک مهمان عروسی فوق العاده انتخاب کرده است ، بررسی می کند.