لیست قیمت و مشخصات پریز برق

در زمانهای دیر باز همین پریزها فقط به شکل سه حفرهای عرضه میشدند اما در هم اکنون حاضر پریزهای تلفن به صورت سه حفره ای، سوکتی یا این که دوکاره ( سه حفره و سوکت باهم در یک پریز) استفاده میشوند. همین کلید ها ظاهر خوشگل تری نسبت به سوییچ های سابق دارند، همین گونه سوییچ ها اهمیت حساس گرمای دست و انگشتان دستور قطع یا وصل شدن جریان برق را صادر می کنند، همین کلید ها که به سوییچ های لمسی معروف هستند، اکثر در تاسیسات منزل های هوشمند گزینه استفاده قرار می گیرند. در حالی که این طور نیست. ولی حقیقت این میباشد که گزینش یک سوییچ پریز مناسب و درست می تواند در وهله اولیه اثر گذاری زیادی در ایمنی منزل و سپس از آن زیبایی ظاهری فضا داشته باشد. جالب میباشد بدانید که امروزه در طراحی بعضا از دکمه پریزها امکانی وجود دارااست که هر کلید به جهت نصیب مختلفی از اتاق تعریف شده باشد. بعضی از کلید های مدرن به این شکل تهیه می شوند که روی هر کلید به جهت یک اتاق نصیب های مشخصی را می توانید تعریف‌و‌تمجید کنید؛ مثلا یک سوییچ چهار چکیده که یک قسمت آن به چراغ بالای تخت مربوط می شود یک نصیب آن چراغ بالای در ورودی را به این صورت تهیه و تنظیم کنید تا فقط کلیدی استعمال از نزیک ترین اصلی که در اطاقتان است بتوانید نور تمام اتاق را تهیه و تنظیم کنید. 6 – سوییچ فوتوالکتریک: یک عدد از انواع تازه کلید پریز در ساختمان می باشد که البته به کارگیری از آن متداول نیست؛ دکمه فوتوالکتریک درون خویش یک سنسور به جهت تشخیص میزان سطح نور محفظه خارج دارد و به محضی که نور گوشه و کنار از میزان استاندارد تعیین شده اش کمتر شود مدار را متصل میکنند، در صورتی که میخواهید به محض بدون نور شدن هوا، چراغها به صورت اتومات روشن شوند این جور کلیدها به جهت استفاده مطلوب هستند. بعضی از کلیدهای پریز حسگر به نوع ای طراحی می شوند که با حضور شما در فضا و اتاق به طور اتومات روشن می شوند و آن‌گاه از خروج شما نیز خاموش می گردند، به این برهان هم می اقتدار گفت که این نور از دسته کلید برق می تواند تاثیر به سزایی در صرفه جویی در مصرف برق داشته باشد. به این علت که کلید پریزها رابطه مستقیم اساسی برق دارند، می بایست بخش بیرونی و درونی به گونهای طراحی شوند که در برابر جریان الکتریسیته آسیبپذیر نبوده و منجر به جرقه زدن و آتش سوزی نشوند. همانطور که از اسم همین سوییچ و پریز پیداست، شاخصه و ویژگی حساس آن را می اقتدار در شاسی آن کلید و پریز شایلین بدانیم. حدود ۸ سانتی متر از روکش سیم الکتریسیته خود را قطع کنید. به جهت این‌که مطمئن شوید فعالیت به درستی انجام شده میتوانید یک وسیله قلیل مصرف و ترجیحا اندک ارزش به الکتریسیته متصل نمایید تا برای بار آخر هم آزمون شود و در غایت میتوانید از پریز به کار گیری کنید. کلید یا سوئیچ وسیله ای برای قطع و وصل یا این که تغییر تحول مسیر جریان الکتریسته در یک مدار است. به وسیله آن ها میباشد که جریان برقی به سهل وآسان ترین رخ ممکن در اختیار ما قرار می گیرد پس می قدرت گفت که حضورشان در منزل بسیار اهمیت است. گونه های کلید و پریز را می قدرت بر پایه تکنولوژی های به عمل رفته در آنها به دو گونه کنترلی و ساده تقسیم کرد که فقط کاربرد کلیدهای لمسی و کنترلی در علیه کلیدهای ساده وجه زیبایی و لوکس بودن آنان است، پس در صورتی که به دنبال دکمه و پریز لوکس برای فضای داخلی تان میباشید بدون شک به سراغ این جور های کنترلی و حساس حسگرهای هوشمند بروید.