لیپوساکشن با چه محدودیتهایی همراه است؟

لیپوساکشن با هدف برطرف کردن نگرانیهای زیبایی و اصلی به کارگیری از تکنیکهایی که صورت دهی بدن را بهبود میبخشد (کانتورینگ) انجام میشود. نامهای دیگر لیپوساکشن شامل لیپوپلاستی و کانتورینگ بدن است. این شیوه به جهت لیپوساکشن قسمتهایی از تن که به طور سنتی سختتر معالجه می گردند مانند عضله ها مردانه قفسه سینه یا قسمت فوقانی کمر به کار برده میشود. لیپوساکشن به طور معمول یک نحوه کلی برای کمتر وزن یا این که یک آیتم کاهش وزن در نظر گرفته نمیشود. حتماً باید از دستوراتی که جراح برای مراقبتهای پس از فعالیت به شما میدهد پیروی کرده تا دوران بهبودی شما به مهربانی قبلی و بهترین نتیجه های ممکنه حاصل شود. قبل از انجام عمل، جراح حوزه‌ گزینه نظر برای درمان را علامتگذاری میکند. چک قبل از فعالیت و حفظ آن گاه از عمل برای دستیابی به نتیجه ها رضایتبخش دوچندان با است. در سرانجام این افزایش دما نکروز (مرگ) انعقادی سلولهای چربی شکل میدهد، بدون همین که آسیبی به عصبها و رگهای خونی وارد شود. ارتفاع زمان بهبودی و تراز راحتی شما پس از انجام لیپوساکشن به متغیرهای متعددی مانند تعداد نواحی معالجه شده و سایز همین قسمتها همچنین وضعیت تندرست عمومی و همین که لیپوساکشن به تنهایی انجام شده باشد یا در ادغام حیاتی عملهای جراحی دیگر بستگی دارد. به طور معمول پس از ۳ هفته، عمده تورمهای ایجادشده از بین بردن شده و اغلب بیماران نسبت به قبل از انجام فعالیت احساس بهتری دارند تحت میتوانند لباسهای زیباتر پوشیده و به تعطیلات بروند. معمولاً نتایج حاصل از لیپوساکشن در صورت حفظ وزن پایدار و تناسب اندام طولانیمدت خواهد بود. معمولا لیپوساکشن ذیل بیهوشی عمومی، داروهای آرامشبخش یا این که بیهوشی موضعی انجام میشود. همینطور سفارش می‌گردد که شما در یک سری ساعت اول پس از انجام عمل یک نفر همپا داشته باشید. شما در دوران کوتاهی پس از انجام فعالیت ترخیص میشود ولی به هر حال، باید یک نفر از عزیزان یا این که اعضای خانواده ملازم شما باشد که بتواند رانندگی کرده و شما را به خانه برساند. عمده بیماران میتوانند 4 ـ 5 روز آن گاه از جراحی لیپوساکشن سفر هوایی داشته باشند، اما به شرطی که بتوانند حین مسافرت تقریباً هر یک ساعت یک بار بلند شوند و مقداری روش بروند. هر چه جراح شما اصلی تجربه خیس و متبحرتر باشد اسکار به جای ما‌نده کمتر خواهد بود. بیهوش نکردن بیمار خطرات احتمالی کار را هر چه بیشتر کاهش میدهد. نتیجه های آخری حاصل از انجام لیپوساکشن ۶ تا ۱۲ ماه پس از عمل مشخص میشود البته بیمار آغاز تغییرات را از یک ماه پس از فعالیت مشاهده میکند. البته امروزه دارای نوآوری طرز های نوين به تدريج پزشكان به نحوه های كم خطرتر و سريع تر روی آوردند. فعالیت های قدرتی می تواند تا هفته دوم آنگاه از عمل به تعویق بیفتد. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم لیپوساکشن فیلم بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.