متن انگیزشی موفقیت کوتاه – مجله نورگرام

چنانچه تصمیمی داشته باشید، به زودی پیروز خواهید شد؛ چون آدمی ساخته افکار خود است و فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است. از داشتن عقیده مخالف عقاید عموم بیمناک نباش، چون هر عقیده ­ای که امروز آیتم قبول هست وقتی مخالف عقیده عموم بوده است. گزینش فرمایید و یا این که آن ها را به عنوان اس ام اس به جهت فرد گزینه نظرتان ارسال کنید. در این نوشته از وبسایت درود دنیا کارایی کردیم زیباترین و تاثیرگذارترین جملات انگیزشی در آیتم پیروزی در کنکور را در اختیارتان قرار دهیم. من معتقدم اگر به مردم مشکلات را نشان دهیم و راهکارهای آن ها را هم در اختیارشان قرار دهیم، انگیزه اقدام کردن پیدا میکنند. من از هر دقیقه تمرین متنفر بودم، ولی به خودم گفتم: تسلیم نشو. اگر میتوانی بُدو، چنانچه نمیتوانی بدوی بایستی روش بروی، در صورتی که نتوانستی راه و روش بروی باید سینهخیر بروی ولی هرگز تسلیم نشو. در صورتی که توانایی درک کردن این‌که چیزی درست وجود ندارد را دارید؛ حتما توان صحیح کردن آن را نیز دارید. بی تردید بخوانید: چگونه فرزندی پیروز داشته باشیم؟ من میتونم پیروز بشم چون این حالت ها نیستن که منو میسازن بلکه من هستم که بضاعت و توان اخلاق موقعیت های متفاوت زندگیم رو دارم. هر چه را که ذهن من بتواند تصورش کند و قلبم یقین کند، مطمئنا به آن خواهم رسید. پس مدام هر لحظه بگو من می تونم. لذت یک لحظه موفقیت، تمام سال های ناکامی را جبران می کند. یک فرد پیروز کسی میباشد که میتواند با آجرهایی که دیگران به سمت او پرتاب کردهاند، مبنا و پایه محکمی برای خویش بنا کند. بیشتر مردم تنبل نیستند، آنها هدف ها مهمی دارا هستند که متاسفانه این هدف ها انگیزه ای برای حرکت در آنها متن انگیزشی گیتار ایجاد نمی کند. توان از پیروزی حاصل نمی شود. دست از کارایی کردن بر ندارید. هرکه غایت عملکرد خود را به جهت رسیدن به هدف به فعالیت بگیرد، به کل منظور هایش می متن انگیزشی غرور رسد. تمامی درس میخونن، همگی آزمون کمپانی میکنن، همگی عاشق طبی هستن، البته هر کسی از تفریح و لذتش دیده پوشی نمیکنه، هر کسی آزمونشو باز‌نگری و باز‌نگری نمیکنه، هر کسی از وجودش واسه هدف مایه نمیذاره.