محدودیت سوئدی در اجتماعات عمومی برای 8 روز در طول تعطیلات: PM

استکهلم: استفان لوفون ، نخست وزیر سوئد روز سه شنبه گفت که اجتماعات عمومی به هشت نفر در سراسر کشور محدود می شود کریسمس آینده و سال نوتعطیلات ، محدودیتی که باید عادی باشد برای جشنهای خصوصی.
لوفون در یک کنفرانس خبری گفت: “امسال ، کریسمس نمی تواند مثل همیشه باشد.”
سوئد ، که رد قفل شدن و استفاده گسترده از ماسک صورت ، آن را در اروپا دور نگه داشته است ، در معرض موج دوم این کشور قرار دارد پاندمی که بیش از 7000 نفر جان خود را از دست داده است ، بسیار بیشتر از بقیه نوردیک منطقه ترکیبی