معرفی سیستم تصفیه فاضلاب خانگی – پارس اتیلن کیش

بیشترین حجم فاضلابی را که اصلی یک پکیج تک مخزنه میتوان تصفیه نمود 2100 لیتر در شبانه روز است که اساسی یک پکیج به حجم مخزن 6500 لیتری تصفیه میگردد. تمامی روند تصفیه فاضلاب در پکیجهای دو یا تعدادی مخزنه مشابه پکیجهای تک مخزنه میباشد، اهمیت این تفاوت که دیواره قطع کننده ای که مخازن تکی را تبدیل به دو حوضچه مینمود حذف می شود و یک یا این که یکسری عدد از همین مخازن تبدیل به حوضچه نخستین و سایر مخازن تبدیل به راکتور هوادهی میگردد. در همین نحوه به برهان این که روزگار هوادهی فاضلاب تحت می باشد نیاز به تاسیسات تغلیظ و تثبیت و هضم لجن میباشد . البته در فرآیندهای هوازی عملیات میکس به وسیله هوادهی انجام می گردد. در این کنش و واکنش به طور معمول گیاهان اکسیژن آزاد می سازند. لخته ها یا به شکل معلق و شناور در فاضلاب می مثل ( مثل استخرهای هوارسانی) یا این که بر قلوه سنگ ها می نشینند ( مثل صافی چکنده). مواد معدنی حساس گرفتن گرمای ناشی از تابش خورشیدتوسط موجودات گیاهی جذب و تبدیل به مواد آلی می شوند. ارزش پکیج تصفیه فاضلاب دامداری که از سیستم های اصلی تصفیه می باشد، به عوامل متمایز بستگی دارد. در شکل هوارسانی کامل و وصال اکسیژن به اندازه به فاضلاب ، ساخت نظیر و ارتقاء شمار این باکتری ها تا حدی فزونی می یابد که مواد آلی موجود در فاضلاب کفاف تغذیه ی آن ها را نداده، مرگ و میر در آن ها پیدایش کرده و شماری آن ها بسته به مقدار مواد آلی موجود در فاضلاب نسبتاً اثبات باقی‌مانده و یک جور شرایط تعادلی بوجود می آید. ساخت گازهای نامبرده به ویژه گاز هیدروژن سولفوره موجب می شود که بوی ناخوشایند آن ها محفظه زیست را به تصفیه فاضلاب کارخانه قند شدت آلوده و کثیف سازد. آشغال گیری به طور معمول دارای امداد ورقه های فلزی که رخنه هایی به قطر چندین میلی متر تا چندین سانتی متر در آن ساخته شده و یا با یاری تورهای سیمی و یا به وسیله ی میله هایی که به صورت قائم در امتداد جریان فاضلاب قرار داده می شوند انجام می گیرد. هدف از ساختن تاسیسات تصفیه منزل فاضلاب و تکامل دادن آن از یک سو سرعت بخشیدن به کارهای نامبرده و کوتاه کردن مدت زمانه تصفیه تا نزدیک به تعدادی ساعت می باشد و از سوی دیگر جلوگیری از کثیف شدن مبداء های طبیعی آب و محیط زیست است. هنگامی که فاضلاب به رخ یکنواخت از کف مخزن وارد می­شود، مایع از دربین منطقه هضم، که ناحیه مجزاسازی جامد و مایع است، عبور می­کند.