مقاله مختصر به شما می آموزد که چه نکاتی در مورد قوانین رانندگی و کارهایی که امروز باید انجام دهید

در سال 2006 هوندا اولین سیستم ایمنی کیسه هوای موتور سیکلت را در موتورسیکلت Gold Wing خود معرفی کرد. هوندا ادعا می نماید که سنسورهای موجود در شاخک های جلو می توانند یک عکس العمل شدید از جلو را تشخیص دهند و تصمیم بگیرند که کیسه هوا گشوده شود، یه خرده از انرژی رو به جلو راکب را جذب کرده و سرعت پرتاب شدن راکب از موتورسیکلت را کمتر می دهد. افرادی که به وسیله نقلیه سرویس می دهند و همینطور او‌لین جواب دهندگان بایستی هوشیار باشند، چون اکثری از سیستم های کنترل کیسه هوا ممکن است تقریباً 30 دقیقه پس از قطع نمودن باتری خودرو روشن بمانند. همین نمونه نخستین این مفهوم را دارای پیروزی آزمایش کرد و دو فرودگر مریخ‌نورد کاوشگر از سیستم‌های فرود مشابه استفاده کردند. سیستم های کیسه هوا تطبیقی ​​ممکن است از کیسه های هوای چندین مرحله ای به جهت تهیه فشار باطن کیسه هوا استفاده کنند. سنسورهای مازاد برای تعیین محل، وزن یا ترازو نسبی سرنشینان نیز ممکن هست به کار گیری شود. هرچند میلیون ها کیسه هوای کارگزاشتن شده در درحال حاضر به کار گیری حیاتی سابقه ایمنی خوب هستند، اما انحصار هایی در توان آنها برای محافظت از سرنشینان خودرو وجود كليك كنيد دارد. سکو بندی ایمنی خودرو Euro NCAP تولیدکنندگان را تشویق می کند تا رویکردی جامع برای ایمنی سرنشینان اتخاذ کنند. امتیاز خوب صرفا کلیدی ترکیب کیسه های هوا دارای بقیه ویژگی های ایمنی بدست می آید. یک موقعیت بسیار خطرناک در هنگام “تصادف زیر سواری” صورت می دهد، که در آن یک وسیله نقلیه مسافربری اهمیت نصیب عقب یک تراکتور-تریلر فاقد نگهدارنده پایین سواری عقب بازخورد می نماید یا به حاشیه چنین تریلری که مجهز به محافظ زیر سواری وجود ندارد برخورد می کند. کیسه های هوای جانبی و پرده های کیسه هوای حفظ کننده به طور فزاینده ای در وسایل نقلیه مدرن به جهت محافظت در برابر این دسته فراوان رایج از عکس العمل مورد نیاز هستند. اجرای نخستین کیسه‌های هوای جلو یاری چندانی به محافظت در برابر برخوردهای جانبی نمی‌کرد، که می‌تواند خطرناک‌تر از بازخورد از جلو باشد، چون حوزه‌ مچاله حفظ کننده در جلوی محیط سرنشین تماماً به دور زده می‌شود. 3 بعضی از کشورها حصر هایی را برای فروش، حمل و نقل، جابجایی و سرویس کیسه های هوا و اجزای سیستم اعمال می کنند. همین تنظیمات به سیستم اجازه می دهد که کیسه هوا را اساسی نیرویی میانگین ​​در بخش اعظم برخوردها گشوده کند. ذخیره ایربگ حداکثر نیرو صرفا به جهت شدیدترین برخوردها. 6. ساختار سازمانی برای سیستم اعتباربخشی. 13. وظایف دبیرخانه هیئت اعتباربخشی حوزه‌ ای. یک واکنش شیمیایی سبب ساز ساخت انفجار نیتروژن به جهت باد نمودن کیسه می شود. معمولاً، جلیقه های کیسه هوا – که در ژاکت موتورسواران مخلوط شده اند یا این که بر روی آن پوشیده می شوند – توسط راکبان معمولی در خیابان گزینه استعمال قرار می گیرند. به دلیل طراحی فلپ خروجی کیسه هوای امر و پانل داشبورد، این موردها به گونه‌ای طراحی نشده‌اند که در صورت گشوده شدن کیسه هوا قابل بازیابی باشند، به این معنا که اگر وسیله نقلیه در اثر تصادف از در بین نرود، می بایست تعویض شوند. در اینجا عمده به باز‌نگری وب تارنما دیدن برگه اصلی.