مواردی که باید در مورد بوتاکس بدانید

ممکن است در برخی افراد واکنش آلرژیک ایجاد کند. هرچه میزان متابولیسم شما بالاتر باشد ، بوتاکس شما سریعاً از بین می رود. اگر توسط شخصی انجام شود که مهارت زیادی در آن نداشته باشد ، بوتاکس می تواند جلوه ای شبیه پلاستیک به شما بدهد و حالات صورت را محدود کند. چند شرایط پزشکی وجود دارد که بوتاکس منع مصرف دارد. از این رو ، باید مطمئن شوید که با پزشک خود مشورت می کنید. بارداری نیز منع مصرف بوتاکس است.