مواردی که باید در مورد بوتاکس بدانید

ممکن است در برخی افراد واکنش آلرژیک ایجاد کند. هرچه میزان متابولیسم شما بالاتر باشد ، بوتاکس شما سریعاً از بین می رود. اگر توسط شخصی انجام شود که مهارت زیادی در آن نداشته باشد ، بوتاکس می تواند جلوه ای شبیه پلاستیک به شما بدهد و حالات صورت را محدود کند. چند شرایط پزشکی وجود دارد که بوتاکس منع مصرف دارد. از این رو ، باید مطمئن شوید که با پزشک خود مشورت می کنید. بارداری نیز منع مصرف بوتاکس است.

مطالب جذاب  "آلمان در نیمه اول سال 2021 22 میلیارد یورو کمک Covid برای شرکت ها در نظر گرفته است"