میترال – مرکز تحقیقات دریچه قلب

سایزِ استاندارد به جهت دریچه هوا ی خورشیدیِ بدون فریم عموماً ۵۹.۵×۵۹.۵ سانت می باشد، اما لازم به ذکر می باشد مجموعه صنعتی تهویه فراز جهت رفعِ نیازِ انواعِ کاربریها، نسبت به تولید سایزهای غیرِ استاندارد تا ابعادِ حداقلی نیز مبادرت نموده است. عرض کادر روزنه کولر خطی در میان ۳ تا ۵ سانت متغیر است و جای پیچ ها بر روی کادر تعبیه می‌گردد دریچه اسلوت شاهرخی . بعد ها دریچه هوا ی پادری سازه به تناسب و بعدها درب، متغیر می باشد. دریچه کولر آلومینیومی در بعدها متفاوت بدون انحصار امکان ایجاد دارد . دریچه کولر آلومینیومی طرح نو به طور معمول به رخ دیواری به عمل گرفته می گردد . روزنه هوا ی آهنی طرح تازه در نصیب جلوییِ بدنه خود، حیاتی تیغه های عمودی به جهت تعیین مسیر پرتاب هوا می باشد. نیاز به درمان، بستگی به وجود و شدت علائم، علت بیماری و بیماری های دیگری که مریض ممکن هست داشته باشد دارد. اما در بعضا بیماران بسته به شرایط ممکن است این فعالیت به تعویق بیفتد یا ملقا شود. البته مانعی به جهت استعمال در سقف ندارد . در ایجاد این دسته روزنه کولر هم از فریم و لایه های داخلی چهارگوش استفاده می شود.این لایه ها به طور ثابت و تودرتو دارای فواصل منظم اهمیت استفاده از پروفیل های z صورت حساس متصل کننده هایی از پشت به هم متصل و تشکیل یک ساختار واحد را می دهند.به نظر فریم نیز در صورتی که دریچه کولر از کالا فلز باشد می توان از عرض های ٣ و ۵ سانتی به کارگیری نمود..اگر نیز کالا همین جور روزنه کولر از گونه چوب یا ام دی اف باشد بر مبنا نیاز قاب روزنه کولر طراحی و بوسیله سی ان سی تراش داده می شود.دریچه کولر چهار طرفه هم در سقف های ساده و نیز در سقف های کاذب تایلی قابل کاربرد می باشد. روزنه هوا ی آهنی را نیز می اقتدار بصورتِ قوس دار( نیز قوس در طول و نیز قوس در عرض) ساخت و عرضه نمود. این روزنه ها در میان بطن و شریان ها قرار گرفته اند و جهت جریان خون خروجی از قلب را تهیه می کنند. کارگزاشتن اگزاست در جهت تامین حجم بالای هوا در جریان رفت و رجوع ساختمان. دریچه هوا ی کروی را نیز می قدرت بصورت سقفی و نیز بصورت دیواری نصب نمود.کلیه سطح ها دریچه هوا ی کروی بوسیله رنگ کوره ای پوشش دیتا می شود. برای کسانی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در گزینه چگونگی به کار گیری از قیمت دریچه اسلوت ، شما احتمال دارد می توانید حساس ما در صفحه وب تماس بگیرید.