میزان درآمد یک تعمیرکار ایسیو چقدر است؟

ایسیو در لغت به معنای مرکز در اختیار گرفتن خودرو (Electronic Control Unit) میباشد که به اختصار ECU متن میشود. در ایسیو مدار های کوچکی قرار گرفته هست که آی سی نام دارند. اطلاعاتی که ایسیو نیاز دارااست دامنه وسیعی هم دارا است. یکی از موثرترین و بهترین ابزارهای تشخیصی برای عیب یابی ایسیو، دیاگ است. خوشبختانه، ECU را می اقتدار در بسیاری از موارد تعمیر كرد.به این دلیل بها دقیقی تا قبل از آزمون ایسیو و عیب یابی آن نمي توان در حیث گرفت. این مرکز نیاز به داده های دقیقی می باشد که توسط حسگر ها یا این که به عبارتی سنسور های سراسر خودرو بدست میآیند. همین بخش شامل سنسورهای دما و فشار، سیگنال های پر‌نور یا خاموش و داده های ماژول های دیگر داخل ماشین می باشد و نحوه عده آوری دیتاها آیتم نیاز برای تصمیم گیری، توسط ECU شکل می گیرد. همین قطعه در اتومبیل بر تمام سیستم ها و طریق کارایی آن‌ها چک کردن مستقیم دارد. کامپیوتر ECU از سنسورهای محل ورود و اجزای خروجی برای کنترل کل عملکردهای موتور به کارگیری می کند. قطعه کامپیوتر اتومبیل نیز مثل دیگر کامپیوتر ها اهمیت cpu ، حافظه دایم و موقت و برنامه ریزی است .مشکل در هر نصیب از موفقیت ایسیو باعث بدکار کردن خودرو و یا این که روشن نشدن ماشین می شود. نکته: همین جور ECU اصلی دو کانکتور و 90 مبنا می ایسیو دنا پلاس باشد. درصورتیکه اهمیت همین نقص‌ مواجه شدید، مسلما در اولی مجال نقص‌ را از شیوه دیاگ سالم ایسو را بررسی کنید. چنانچه اتومبیل دوگانه سوز باشد این جور ECU را دارای ECU گاز SAX500 بکار می برند. هر کدام از همین مدار ها وظیفه مختص خود را دارند. در این شرایط شما باید ایسیو را اساسی به عبارتی سیستم برقی ماشین خود برنامه ریزی کنید یا این که به اصطلاح آنرا تبدیل کنید. به طور نمونه حساس مسدود شدن فیلتر هوا بوسیله گرد و غبار، ECU می تواند برای سازگار شدن موتور، آن را اساسی میزان کمتری تزریق سوخت پر‌نور کند و به آن اذن می دهد تا حداکثر عملکرد خویش را از زمان واضح شدن موتور به جای کارایی در مرحله سوله داشته باشد و منجر ایجاد ترکیب بهینه می شود که همین فعالیت را به واسطه ذخیره مقادیر Lambda ایسیو والئو j35 انجام می دهد.