نابخشودنی و غیر قابل پیش بینی: سمت تاریک قوچ

برج حمل که توسط قوچ اداره می شود، اولین علامت زودیاک به معنای واقعی کلمه رهبر دسته است. پر از انرژی، آنها بدون ترس مانند جنگجویان به جلو حرکت می کنند و جهان را نجات می دهند. اما وقتی عمیقاً به جنبه منفی این شخصیت نگاه می کنیم، همه چیز آفتابی نیست. راشی گور، مشاور جهانی – طالع بینی، اعداد، واستو و فنگ شویی به اشتراک می گذارد که در حالی که برج حمل مملو از ویژگی های مثبت زیادی است که آنها را باشکوه و فوق العاده جذاب می کند، آنها دارای یک سری ویژگی های منفی نیز هستند که باید مراقب آنها باشید. .

در اینجا برخی از ویژگی های منفی برج حمل که توسط Rashi Gaur ذکر شده است: