ناتو: دانمارک گردان ناتو را در سال 2024 به لتونی می فرستد

کپنهاگ: دانمارک وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد: سال آینده یک گردان ناتو را برای کمک به کشور بالتیک پس از تهاجم روسیه به اوکراین به لتونی می‌فرستد.
از اواسط سال 2024، دانمارک یک گردان برای دفاع از کشورهای بالتیک در اختیار ناتو قرار خواهد داد که بخشی از سال در لتونی و بقیه سال در دانمارک مستقر خواهد شد، جایی که در حالت آماده باش آماده خواهد بود. در بیانیه این وزارتخانه آمده است که در صورت بروز بحران به کشورهای بالتیک بروید.
انتظار می‌رود این گردان از 700 تا 1200 سرباز تشکیل شود.
در این بیانیه آمده است: «ترکیب و اندازه گردان و همچنین مدت زمان استقرارهای خاص به نیازهای ناتو و متحدانش و همچنین امکانات استقرار نیروهای دانمارکی بستگی دارد.
کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق در جبهه شرقی ناتو خواستار افزایش ظرفیت دفاعی در منطقه شده اند.
دانمارک بخشی از مأموریت دائمی ناتو در منطقه به نام «حضور پیشروی تقویت‌شده» است و مارس گذشته ۲۲۵ سرباز را به استونی فرستاد.