نقش کودکان در بالندگی حماسه عاشورا

عسکریان: در سن کودکی مواردی که در بچهها چشم می گردد تقلید از همسالان خود است، پس والدین می بایست خیلی توجه داشته باشند به ویژگیهای همبازی که فرزندشان دارد و چون نوپا در همین سن فقط بازدید میکندو الگوهای مشاهدهای در این سن زیاد اکتیو و فعال است؛ مضاعف مهم است والدین در انتخاب همبازیها توجه داشته باشند که آنها از رفتارهای صحیح و سالم برخوردار باشند و باید به تنوع همبازی اعتنا داشته باشند و صرفا یک چارچوب ویژه و انحصار به جهت آن قائل نباشند؛ زیرا سبب ساز به ضربههای فرایندی در برقراری تعاملات اجتماعی میشود. تعامل اساسی کودکان نظیر خیلی از روشهای دیگر به آنان میآموزد تا مهارتهای اجتماعی خویش را رویش دهند. این مشاوره خانواده با اشاره به این‌که می بایست در فضاهای شهری تدابیر ضروری جهت استعمال از کودکان اتخاذ شود، گفت: کودکان به جهت بازی، کار و تحرکات خویش نیاز به فضا دارا‌هستند و به طور عموم فضاهای خانگی به وسیله اسباب و اثاث غیر ضروری اشغال شده می باشد که در این صورت فضایی به جهت کار و تحرک نوپا وجود ندارد. بچه خلاق در گفتار جسارت دارد و وجود همبازی در کنار او می تواند این جسارت را برای گفتارش نیز افزایش دهد. کودکان همیشه به دنبال بازی نمودن هستند و والدین آن‌ها هم به هیچ تیتر نباید زمان بازی کلیدی گونه های اسباب بازی را از آنها دریغ کنند؛ چرا که به جهت پرورش یک نوپا عوامل زیادی تأثیرگذار خواهد بود که یکی از مهمترین آنها استفاده از اشکال وسایل بازی میباشد که کودکان حساس توجه به علایق و هوشمندیشان مدل دلخواه را انتخاب میکنند. برخی از گونه های لوازم بازی به کودکان یاری خواهد کرد تا دارای همانندسازی نقش بزرگترها از محدودیتهایی که برایشان در لحاظ گرفته شده می باشد رها شوند. رستمی: تا حدودی می تواند البته بهترین موقعیت این می باشد که کودکان اساسی همسالان خویش در یک محیطی که بازیها و لوازم بازیهای مطلوب وجود دارااست بازی کنند. عسکریان: وجود همبازی منجر میشود نوباوه درگیر فعالیتهای خلاقانه شود، کنجکاوی و سوال کردن برایش پیش میآید و همبازی همین ویژگیها را در طفل خلاق رویش میدهد. یکی از از آفتهای مضر و خطرناکی که باعث افسردگی و دلمردگی آن‌ها میشود، تفریط در تکریم آنها است. از مزیتهای بازیهای انفرادی ارتقا اعتماد بنفس یا این که حساس مالکیت می باشد که این مسئله بچه را به وجد خواهد آورد. بعضی از کودکان علاقهی خاصی به بازیهای انفرادی دارا‌هستند که مالامال واضح میباشد گزینش وسایل بازی که چنین حسی را به آنها منتقل میکند، کلیدی اصلی ویژهای است. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها فراوان اکثر در گزینه نقش کودکی بوعلی سینا لطفا به تماشا از وب سایت ما.