نکاتی درباره مراقبت از پوست که باید آنها را دنبال کنید و بعد از یک جلسه تمرین به آنها توجه کنید

بسیار مهم است که اطمینان حاصل کنید که حداکثر بهداشت را رعایت می کنید و حتی بیشتر ، با توجه به اینکه همه در یک بیماری همه گیر گیر افتاده ایم. اطمینان حاصل کنید که همه تجهیزات را قبل و بعد از استفاده از آنها تمیز کرده اید. در هر فرصت ممکن دستان خود را کاملاً بشویید و از لمس صورت خود در حین تمرین خودداری کنید. باکتری ها در تجهیزات عرق کرده تولید می شوند و اگر صورت خود را لمس کنید ، میکروب ها را مستقیماً به پوست خود منتقل می کنید. این امر منجر به شکستگی و عفونت های پوستی می شود.