نکات مربوط به مراقبت از مو برای موهای مختلط هنگامی که پوست سر شما چرب است و انتهای آن خشک است

اگر موهای شما کم آب و یا خیلی چرب است ، پیدا کردن کالاهای مناسب که باعث رطوبت یا تعادل آنها شود ، به راحتی می توانید پیشخوان های فروشگاه را انتخاب کنید. اما اگر کسی هستید که پوست سرتان چرب است اما قسمت های موی شما خشک ، مات و شکننده است ، تنگ شدن رویه مناسب مراقبت از مو می تواند کار زیادی را برای شما انجام دهد. از این رو ، ما برخی از نکات مربوط به نوع موی ترکیبی را که برای پوست چرب و موهای خشک مو مفید است ، ذکر کرده ایم.