نگاه فرودگاه دیشا پاتانی بسیار گرم است ، زمستان امسال شما را گرم می کند

او یکی از مشهورترین افراد مشهور در b-town در حال حاضر است و با یکی از لیسانسان واجد شرایط در کشور ، تایگر شروف قدمت دارد. ما در مورد دیگری صحبت نمی کنیم غیر از Disha Patani که یکی از افرادی است که نمی توانید از دستش دهید. خوراک اینستاگرامی این بازیگر به لطف ظاهر بیکینی اش در آتش است ، اما این همه ماجرا نیست ، زیبایی همیشه به شکلی سکسی لباس می پوشد و آخرین حضور در فرودگاه اثبات میزان گرمی او است.