نیتا آمبانی: یادت باشه مادر نیستی: نیتا آمبانی مسئولیت های خود را به عنوان مادربزرگ فاش می کند

نیتا آمبانی در مصاحبه ای با مجله هفته به اشتراک گذاشت که پسرش آکاش مدام به او یادآوری می کند که در مورد نقش ها و مسئولیت هایش باید به یاد داشته باشد که او مادر نیست، بلکه مادربزرگ این کوچولوها است.

آکاش مدام به من می گوید، “مامان، باید به یاد داشته باشی که مادر نیستی.” اما من به همان اندازه که هر مادربزرگ دوست دارد دستی کار هستم، در حالی که فضای کافی را به والدین می دهم تا کارهایشان را انجام دهند.