هشدار اتحادیه اروپا در مورد خطرات مسابقه واکسن Covid پس از تأیید انگلستان برای تزریق Pfizer

لندن: ناظران اتحادیه اروپا و قانون گذاران مواد مخدر در مورد تأیید عجولانه واکسن Covid در روز چهارشنبه هشدار دادند ، پس از آنکه انگلستان مجوز اضطراری شلیک آزمایشی توسط Pfizer را صادر کرد.
این تصمیم تحت یک فرآیند تأیید اضطراری و سریع گرفته شد. آژانس دارویی اروپا که متولی تصویب واکسن برای اتحادیه اروپا است ، گفت که روش طولانی تر آن برای تأیید واکسن مناسب است زیرا براساس شواهد بیشتری انجام می شود و نیاز به بررسی های بیشتری نسبت به روش اضطراری انتخاب شده توسط انگلستان دارد. قانون گذاران اتحادیه اروپا از این اقدام انگلیس انتقاد داشتند. “پیتر لیزی ، قانونگذار اتحادیه اروپا گفت:” من این تصمیم را مسئله ساز می دانم و توصیه می كنم كه کشورهای اتحادیه اروپا آن را تکرار نكنند.