هنرمندان هوش مصنوعی تصاویری از خدایان هندی در نوزادی تولید می کنند

18 مه 2023

گونجان ورما

لرد کریشنا عزیزم

هوش مصنوعی/-اینستاگرام

رادا کریشنا در دوران نوزادی

هوش مصنوعی/-اینستاگرام

ماا دورگا

هوش مصنوعی/-اینستاگرام

Maa Durga در آواتار متفاوت

هوش مصنوعی/-اینستاگرام

لرد رام و لاکسمن

هوش مصنوعی/-اینستاگرام

ماا ساراسواتی

هوش مصنوعی/-اینستاگرام

شما هم ممکن است دوست داشته باشید

عزیزم گانشا

هوش مصنوعی/-اینستاگرام

عزیزم ماهادوا

هوش مصنوعی/-اینستاگرام

لرد شیوا در یک آواتار زیبا

هوش مصنوعی/-اینستاگرام

با تشکر برای خواندن!

بعدی: بازیگرانی که بیوگرافی «دل کو چو دنه ولی» را بازی کردند