هیدروکسید سدیم چیست از کاربردها و خطرات آن چه می دانید؟

در شکل تماس این ماده شیمیایی حساس پوست یا دیده در رخ دوام سوزش حساس آب به لطف شستشو بدهید و به دنبال کمک طبی باشید. کاربرد بسیار داراست بایستی در زمان به کارگیری به نکته ها ایمنی کاملا دقت داشته باشید. از آنجایی که این ماده دوچندان در صنعت پر کاربرد میباشد بایستی در هنگام به کارگیری از آن به نکاتی دقت واجب را داشته باشیم. به جهت خرید این ماده می قدرت به شکل اینترنتی به تارنما پگاه محفظه مراجعه کرد و آن را سفارش داد. این ماده مؤثر در پاک کننده های زهکشی نظیر Drano® زیاد به کار می رود چون منجر شکسته شدن و حل شدن چربی روغنی هست که مسئول انسداد زهکشی است. به جهت تصفیه آب نیز در برخی مواقع از سدیم هیدروکسید استفاده می شود. هم چنین به یکی از از کاربردها که می توان اشاره داشت شیرین کردن زیتون تلخ است. همین ماده همینطور در صنعت های نساجی برای ساختن رنگ ، فرآوری پارچه پنبه ای و در شستشو و همچنین در تمیز کردن و پردازش فلزات ، پوشش اکسید ، آبکاری و استخراج الکترولیتی سدیم هیدروکسید در خانه استفاده می شود. بنابراین باید در مراقبت و ذخیره آن دقت شود که به دور از آب و رطوبت باشد. بدین ترتیب اگر سدیم هیدروکسید حیاتی چشم تماس داشته باشد سبب به کوری دایم می شود پس در سرانجام برای مراقبت از چشم ها می بایست از عینک های نگهدارنده به کار گیری کنید. یکی از از ماده های پرکاربرد در صنعت های متعدد سدیم هیدروکسید می باشد. می توان گفت که همین ماده در صنعت لبریز کاربرد است. از آنجایی که این ماده به شکل جامد می باشد به مدل های مختلفی به عنوان نمونه قرص ها، بلوک های ریخته گری در بازار عرضه می شود. می قدرت به کاستیک سودا که به صورت جامد می باشد اشاره کرد به تیتر نمونه سود پرک جهت در دست گرفتن ph استفاده می شود. NH 2O را تشکیل می دهد. بلورهای ید سیاه به کندی در NaOH حل شده و محلول بی رنگ تشکیل می دهند. یک ترکیب یونی جامد و کریستالی سپید رنگ است که از کاتیون های سدیم و آنیون های هیدروکسید تشکیل شده است. اگر از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم سدیم هیدروکسید صنعتی لطفا از صفحه ما بخواهید.