واتیکان می گوید که پاپ از کاردینال ایتالیایی می خواهد که “ماموریت” صلح در جنگ اوکراین را انجام دهد

شهر واتیکان: پاپ فرانسیس از کاردینال پرسیده است ماتئو زوپیواتیکان روز شنبه اعلام کرد که رئیس کنفرانس اسقفان ایتالیا برای انجام یک ماموریت صلح برای کمک به پایان دادن به جنگ در اوکراین.
فرانسیس اولین بار زمانی که ماه گذشته از سفر خود به مجارستان باز می گشت، به صورت رمزآلود از قصد خود برای راه اندازی یک ماموریت صحبت کرد، اما جزئیاتی ارائه نکرد.