والدین این علائم زودیاک به عشق سخت اعتقاد دارند

پدر و مادر بودن یکی از زیبا ترین و در عین حال دشوارترین کارهای جهان است. از اینکه دوست صمیمی فرزندتان باشد تا شدیدترین منتقد او تبدیل شود ، والدین باید همه اینها را تحمل کنند و تعادل خود را در رابطه با فرزندشان حفظ کنند. با این اوصاف ، برخی والدین – هر چقدر هم فرزندان خود را دوست داشته باشند – هرگز محبت خود را نسبت به فرزندان نشان نمی دهند. در عوض ، آنها صورت خود را به چهره می بندند ، در آنجا رفتار غیر همدردی خواهند داشت و نسبت به نیاز عاطفی کودک خود بی توجه هستند. از نظر طالع بینی ، والدین متعلق به این علائم زودیاک کسانی هستند که به عشق سخت اعتقاد دارند.