واکسن COVID Pfizer اولین واکسن ویروس کرونا است: 5 نکته اساسی که باید بدانید

رقابت برای واکسن COVID-19 یک قدم نزدیکتر شده است ، شرکت بزرگ داروسازی آمریکا ، Pfizer-BionTech ، تأییدیه های لازم برای عرضه در انگلیس را تأمین کرده است.

طبق گزارشات اخیر ، مقامات بهداشتی انگلیس ، بخشی از گروه نظارت بر واکسن ، تلاش خود را برای راه اندازی واکسن انجام داده اند که می تواند به زودی در هفته آینده برای گروه های اولویت دار آغاز شود.

انگلیس در حال حاضر بیش از 40 میلیون عکس برای جمعیت خود رزرو کرده است و عکس های بیشتری نیز برای کشورها در راه است. این خبر همچنین باعث می شود Pfizer-BionTech به عنوان اولین شرکتی که به طور رسمی برای استفاده در برابر COVID-19 تأیید شده است ، بیش از 55 میلیون نفر را آلوده و میلیون ها نفر را به کام مرگ کشانده است. این واکسن سریعترین واکسنی است که تاکنون تأییدیه های آن تأمین شده است و فقط 10 ماه طول می کشد تا مرحله تکامل به مرحله تکمیل برسد.