وزیر اوکراین می گوید هند باید در تامین امنیت انرژی و منابع دفاعی عملگرا باشد

دهلی نو: معاون وزیر خارجه اوکراین روز دوشنبه گفت هند باید در تامین امنیت منابع خود از جمله انرژی و تجهیزات دفاعی عملگرا باشد.
“ما در موقعیتی نیستیم که به هند در رابطه با روابط اقتصادی خود با سایر کشورها آموزش دهیم. ما فقط فکر می کنیم که تنوع بخشیدن به همه منابع، نه تنها انرژی، بلکه منابع نظامی نیز ضروری است.” امینه جاپارووا به خبرنگاران گفت، در پاسخ به سوالی در مورد روابط هند و روسیه.
جاپارووا قرار است طی یک سفر چهار روزه به دهلی نو با معاون مشاور امنیت ملی هند و وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کند.