وزیر بهداشت می گوید اسپانیا اولین واکسن های Pfizer را در اوایل سال 2021 دریافت می کند

مادرید: سالوادور ایلا ، وزیر بهداشت ، سه شنبه گفت اسپانیا اولین واکسن های تولید شده توسط غول دارویی Pfizer در اوایل سال 2021 را دریافت می کند.
ایلا در مصاحبه ای با تلویزیون دولتی TVE گفت که این کشور در ابتدا 20 میلیون دوز واکسن دریافت می کند که برای ایمن سازی 10 میلیون نفر کافی است.
ایلا افزود ، واکسیناسیون رایگان خواهد بود.