وزیر خارجه چین گفت: چین اوضاع اوکراین را ملتهب نمی کند

شانگهای: چین اوضاع اوکراین را تشدید نمی کند و از حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی از طریق گفتگو و دیپلماسی حمایت می کند. وزیر خارجه چین کین گانگ روز جمعه گفت.
چین در نشست لنتینگ در شانگهای گفت که چین قصدی برای شرکت در رقابت بزرگ قدرت ندارد و با تلاش برای ایجاد دیوارها و موانع برای قطع زنجیره های تامین بین المللی مخالف است.

مطالب جذاب  داستان COVID من: "اضطراب و نگرانی مداوم من را تمام شب ها بیدار نگه داشت و یک ماه را در انزوا گذراند"