ویروس کرونا ویروس: از 4 طریق آلودگی هوا می تواند خطر ابتلا به COVID-19 را افزایش دهد

نه تنها افزایش سطح آلودگی باعث می شود افراد با علائمی شبیه SARS-COV-2 خفه شوند ، بلکه خطر COVID را نیز افزایش می دهد. در سطح جهان ، آلودگی نیز با افزایش خطر COVID-19 همراه است.

اگر فکر می کردید هوای آلوده فقط هوایی را که نفس می کشید خفه می کند ، دوباره فکر کنید. ما به شما 5 روش برای افزایش آلودگی هوا می دهیم تا جنگ COVID ما را بدتر کند:

(تصویر فقط برای اهداف نمایندگی استفاده می شود)