ویروس کرونا ویروس: بهترین زمان برای آزمایش هنگامی که در معرض COVID-19 هستید

آزمایش پیشگیرانه اطمینان را به شما می دهد و شما را در جهت قدم های بعدی راهنمایی می کند.

راستش را بخواهید ، بهترین زمان مشخص برای شرکت در آزمون COVID-19 وجود ندارد. این می تواند به عوامل زیادی از جمله پیشرفت علائم بستگی داشته باشد.

در بیشتر موارد ، با COVID-19 ، دوره کمون برای ویروس 5-14 روز است. بیشتر افرادی که در معرض ویروس قرار می گیرند و به عفونت مبتلا می شوند ، در عرض یک هفته علائم خود را نشان می دهند. از این رو ، هفته اول بسیار مهم است و اغلب ، بهترین زمان برای انجام آزمایش COVID-19 ، 5-4 روز پس از مواجهه است.

با این حال ، بسیاری از موارد COVID می تواند بدون علامت باشد ، یعنی ممکن است افراد ویروس داشته باشند ، اما هیچ علامتی ندارند. حتی در این موارد باید در پایان هفته اول یک تست انجام شود. تا آن زمان باید اقدامات قرنطینه ای مناسب انجام شود.