ویروس کرونا ویروس: زن 70 روز COVID-19 را ریخته است. بدانید چه مدت می توانید عفونی بمانید

در حال حاضر ، هیچ آزمایشی برای رمزگشایی وجود ندارد که COVID-19 مسری شود.

در غیاب این مورد ، پزشکان و متخصصان پزشکی فقط با ارزیابی علائم بیماری COVID فرد را پایه گذاری می کنند. اگر فردی کاهش علائم دیگر را ببیند ، به اندازه کافی مناسب است که در جامعه آمیخته شود (البته با ادامه پیگیری اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه).

طبق دستورالعمل های CDC ، قبل از اینکه فرد برای خروج از قرنطینه / انزوا مناسب تشخیص داده شود ، باید معیارهای زیر رعایت شود.

-یکی از افراد سه روز بدون تب می رود (و از کاهنده تب استفاده نمی کند)

-کاهش علائم را مشاهده می کند

-از زمان شروع علائم بیش از 10 روز می گذرد.

برای فردی که دارای مصونیت نقض شده است ، دوره انزوا از خود معمولاً تا 20 روز افزایش می یابد.