ویروس کرونا ویروس: چه مقدار از مکمل های ویتامین D برای بیماران COVID-19 بیش از حد است؟

بسیاری از تحقیقات علمی ادعا کرده اند که میزان کافی ویتامین D در بدن می تواند از ورود ویروس کرونا به سیستم ما جلوگیری کند و همچنین می تواند بهبودی سریعتر را در بیمارانی که قبلاً از آن رنج می برند ، تضمین کند.

مطالعه اخیر انجام شده توسط دانشگاه بوستون تأکید کرده است که مقادیر کافی ویتامین D می تواند از وخامت بیشتر وضعیت بیماران COVID-19 جلوگیری کند و همچنین نیاز به اکسیژن را کاهش دهد.

طبق گزارشات ، تنها 9.7 درصد افراد مسن تر از 40 سال و کمبود ویتامین D در معرض ویروس قرار گرفتند ، در حالی که 20 درصد از افراد ، که دارای ویتامین D کافی در بدن خود بودند ، بهبود سریعتر نشان دادند.