ویروس کرونا: چگونه COVID-19 در محیط داخلی و راه های جلوگیری از آن گسترش می یابد؟

در حالی که همه ما برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ، مراقبت بیشتری می کنیم و فاصله اجتماعی را حفظ می کنیم ، انتقال ویروس از طریق هوا خطرات سلامتی بیشتری را برای افرادی که در خانه هایشان زندگی می کنند ایجاد کرده است. از آنجا که این ویروس تمایل دارد برای مدت طولانی در محیط باقی بماند ، باعث می شود فضاهای بسته بیش از مناطق بیرونی خطرناک تر و عفونی شوند.

طبق مطالعه منتشر شده در مجله Physics of Fluids ، انتقال ویروس کرونا در فضاهای محدود می تواند خطرات سلامتی خود را داشته باشد ، با این حال ، احتمال گرفتن Covid-19 از آئروسل ها کم است. اگرچه این احتمال کم است ، اما همیشه بهتر است مراقب باشید و خود را در برابر هرگونه عفونت احتمالی محافظت کنید.