پاپ فرانسیس عهد کرد که پس از گزارش مک کارریک به سو abuse استفاده جنسی پایان دهد

رم: پاپ فرانسیس متعهد چهارشنبه برای خلاص شدن از کلیسای کاتولیک از سو abuse استفاده جنسی و اقامه نماز به قربانیان کاردینال سابق تئودور مک کاریک، یک روز پس از آنکه واتیکان گزارشی مفصل درباره پوشش دهی کلیسا به سو decades رفتار جنسی خود منتشر کرد.
فرانسیس روز چهارشنبه مخاطبان عمومی هفتگی خود را با یادآوری اینکه گزارش “پرونده دردناک” کاردینال عالی رتبه سابق آمریکایی روز گذشته منتشر شد ، به پایان برد.
فرانسیس گفت: “من نزدیكی خود را با قربانیان سو abuse استفاده و تعهد كلیسا برای ریشه كن كردن این شر تجدید می كنم.” او سپس ظاهراً در حال دعا نزدیک به یک دقیقه ساکت مکث کرد.
گزارش واتیکان ، تعداد زیادی از اسقف ها ، کاردینال ها و پاپ ها را مسئول کمرنگ جلوه دادن و رد کوه های شواهد بدرفتاری مک کارریک از دهه 1990 می داند. به ویژه ، سنت را مقصر دانست. ژان پل دوم به دلیل انتصاب مک کاریک به عنوان اسقف اعظم واشنگتن در سال 2000 ، و ایجاد وی به عنوان یک کاردینال ، علی رغم درخواست تحقیق که نشان داد وی بستر خود را با حوزویان مشترک دارد.
با این حال ، فرانسیس روز چهارشنبه در اظهارات خود جان پل را برای ستایش بلند کرد. فرانسیس با اشاره به اینکه روز چهارشنبه روز استقلال لهستان بود ، به نقل از جان پائول به جوانان گفت معنای واقعی آزاد بودن چیست.
فرانسیس گفت: “در حالی که ما از خداوند برای هدیه آزادی ملی و شخصی سپاسگزاریم ، آنچه سنت جان پل دوم به جوانان آموخت ، به ذهن خطور می کند. وی سپس به پاپ لهستانی استناد كرد كه آزاد بودن به معنای “مردی با وجدان راست ، مسئولیت پذیری ، مردی برای دیگران” است.
فرانسیس سال گذشته پس از تحقیق جداگانه در واتیكان ، وی نشان داد كه وی از بزرگسالان و همچنین كودكان سوused استفاده جنسی كرده است.