پرشر سوئیچ پمپ آب لوارا

این دکمه ممکن است به نوع ای طراحی شود که در شکل دستیابی به یک فشار دست کم و همینطور یک فشار حداکثر ، کار کند. زمانیکه فشار محل ورود دستگاه به مقدار مشخص و معلوم شده برسد، کنتاکت الکتریکی فعال شده و کلید به وسیله ارسال سیگنال الکتریکی قطع میشود. پرشر سوئیچ یکی از قطعات سیکل تبرید سیستمهای تهویه مطبوع میباشد که اهمیت رسیدن فشار سیال (مایعات و گازها) به مقدار گزینه لحاظ موجب قطع شدن مدار الکتریکی شده و مانع آسیب دیدن بقیه قطعات دستگاه از پاراگراف کمپرسور میشود. ما در همین آموزش بهصورت تماما ساده و عمیق به توضیح و شرح فعالیت هرکدام از قطعات داخلی پکیج دیواری پرداخته به این صورت که شما آنگاه از قرائت هر یک از این موارد حساس محل نصب، شیوه کار و طریقه عیبیابی آن آشنا خواهید شد و در صورت یادگیری صحیح و به عمل بردن این آموزشها کار کشته به تعمیر و خدمت پکیج دیواری می باشید ولی بایستی اعتنا داشته باشید که همین آموزش بهصورت تئوری بوده و برای کامل شدن دیتاها و توان تمام در تعمیر و عیبیابی میبایست اقدام به باز کردن و مشاهده قطعات یک دستگاه از نزدیک نمایید تا پرسه تدریس تعمیر، عیبیابی و شناخت حساس قطعات پکیج دیواری بهصورت تمام طی شود. در لحاظ داشته باشید که هیچگاه باطن پرشر رشته فوت نکنید یا لوله آن را میک نزنید چرا که علاوه بر این‌که رطوبت دهان موجب تخریب آن میگردد فشار ناشی از میک زدن یا این که فوت کردن ممکن میباشد دیافراگم داخلی ان را معیوب کند. برای در اختیار گرفتن نوع سیال حتماً دقت داشته باشید که این تجهیزات را در تماس حیاتی آن قرار دهید. به این علت میباشد که در صورتی که در هنگام فعالیت پکیج، فن نتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد و دود را به طور کامل از دستگاه خارج نکند، پرشر وارد کار شده و پکیج را غیرفعال میکند. این قطعه یک سویچ فشار هست که اهمیت در دست گرفتن کردن خروج محصولات احتراق کارکرد سالم و بدون خطر پکیج دیواری را تضمین می نماید ضرورت بودن این قطعه در پکیج ضامن تن درستی و بیخطر بودن این دستگاه است. ، بهصرفه بودن، مستقل بودن و اکثری دیگر از مزایا سالهاست که مورد استقبال مردمان قرارگرفته که با توجه به فراوانی این سیستم گرمایشی این حوضه مستضعف تعمیرکاران و خدمت کارانی می باشد که بتوانند نیاز مشتریان را در تعمیر و خدمت پکیج و محافظت پکیج دیواری گرمایشی برطرف کنند. پرشر سوئیچ دارای یک کنتاکت الکتریکی می باشد و هنگامی که فشار به یک مقدار تعیین شده رسد کنتاکت فعال شده و اهمیت ارسال یک سیگنال الکتریکی سوئیچ را انقطاع می کند. از یک سوییچ فشار که توسط ی پدال ترمز فعال می شود، برای واضح کردن چراغ ترمز عقب ماشین استفاده می شود. پرشر کلید ها در گونه های متفاوتی به بازار عرضه می شوند.شما به راحتی می توانید باتوجه به جور کاربرد و نیازتان پرشر کلید مطلوب اساسی آن را با سکو حساسیت های مختلف،تهیه و به کارگیری کنید. اگر شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در مورد پرشر سوئیچ پمپ باد لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.